ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά έχουν μια φυσική περιέργεια για την ενασχόληση με την επιστήμη και πιο συγκεκριμένα τα
μαθηματικά, την μηχανική και την τεχνολογία.

Στο TinasLab εξερευνούμε τις επιστήμες με τον πιο διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διεξάγουμε μαθήματα και δεχόμαστε επισκέψεις σχολείων.

Το καλοκαίρι τα παιδιά πειραματίζονται στο ημερήσιο «Τεχνολογικό Camp» ενώ όλο το χρόνο φιλοξενούμε και
συνδιοργανώνουμε «επιστημονικά πάρτι γενεθλίων» για τους μικρούς εφευρέτες και τις παρέες τους.

Τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες διδακτικές αρχές κατά τέτοιο
τρόπο ώστε τα μαθηματικά, η μηχανική και η τεχνολογία να επιμορφώνουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά με
μια ισορροπημένη και οργανική ροή.

η επιστήμη και το παιδί
μέσα από μια χαρούμενη και συνεργατική
διδακτική πορεία

Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι η εξοικείωση με την φυσική, τα μαθηματικά, την μηχανική και την
τεχνολογία (S.T.E.M.), με πρακτικό τρόπο, μέσα από το παιχνίδι. Η απόκλιση από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους δίνει
την ευκαιρία για ανάπτυξη δεξιοτήτων εφευρετικότητας, αλγοριθμικών και προγραμματιστικών προτύπων μέσα σε ένα
περιβάλλον ομαδικού πνεύματος.

Λεπτομέρειες διεξαγωγής

Το TinasLab προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα επιστήμης και τεχνολογίας σε παιδιά 3 έως 12 ετών. Τα τμήματα είναι
χωρισμένα σε ηλικιακές βαθμίδες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του TinasLab είναι σχεδιασμένο για μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Εισάγει τα παιδιά στον
κόσμο των επιστημών και τα φέρνει σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες.Μέσα από πρωτότυπες κατασκευές με μηχανισμούς που
περιλαμβάνουν γρανάζια, τροχαλίες και ηλεκτρονικά στοιχεία όπως λαμπτήρες και διακόπτες τα παιδιά κατανοούν τις φυσικές
έννοιες και γίνονται μικροί εφευρέτες.

Με ομαδικές δράσεις κατασκευάζουν ρομποτικά μοντέλα τα οποία στην συνέχεια προγραμματίζονται από τα ίδια ώστε να
αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο.Η διατύπωση ερωτήσεων και συμπερασμάτων, η επιλογή στρατηγικών και σχεδίων
δράσης κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων και κατασκευών θέτει τα βασικά θεμέλια της πρακτικής σκέψης και τους καθιστά
μικρούς μηχανικούς.

Η επιστημονική γνώση προσφέρεται με τον πιο βιωματικό τρόπο, μέσα από το παιχνίδι, έτσι ώστε τα παιδιά να προσεγγίσουν
τις φυσικές επιστήμες και να εξερευνήσουν τις κλίσεις τους.Οι κατασκευές πραγματοποιούνται με εκπαιδευτικό υλικό της
σειράς LEGO Education, Little Bits, GoldieBlox καθώς και άλλων εταιριών. Όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από ειδικά
διαμορφωμένα φύλλα εργασίας για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγονται στο χώρο του TinasLab προβολές επιστημονικών ντοκιμαντέρ. Ακολουθεί
σχολιασμός και συζήτηση.

Call Now Button