Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

36 δραστηριότητες / σχολική χρονιά
60 λεπτά / μάθημα
10 μαθητές / τμήμα
Call Now Button