σεμινάρια τεχνολογικής
επιμόρφωσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στο Tinaslab πραγματοποιούνται σεμινάρια τεχνολογικής επιμόρφωσης ενηλίκων.

Τα αντικείμενα των σεμιναρίων είναι μεταβλητά και τα θέματα προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα τμήματα είναι αυστηρά κλειστά, σε ομάδες 5 ατόμων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: PREZI, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Το σεμινάριο αφορά την εκμάθηση του λογισμικού Prezi και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων
του/της υποψηφίου στις παρουσιάσεις.

Μέσω του σεμιναρίου θίγονται θέματα όπως η οργάνωση του υλικού (κείμενα, εικόνες, γραφήματα κλπ), η καλλιτεχνική
προσέγγιση αλλά και η σωστή ροή παρουσίασης του εκάστοτε θέματος. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση του λογισμικού Prezi
καθώς και δημιουργία παρουσιάσεων με συγκεκριμένη θεματολογία.

Γιατί Prezi και όχι PowerPoint?

Το Prezi κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το PowerPoint ,καθώς είναι πιο εύχρηστο και ελκυστικό.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παρουσιάσεις εκπαιδευτικών ακόμη και κατά την διεξαγωγή του μαθήματος.

Τι κερδίζω και πως πιστοποιούμαι;

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 1 μήνας. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο/η υποψήφιος/ια θα είναι σε θέση
να δημιουργήσει και να παρουσιάσει ελκυστικές και σωστά οργανωμένες παρουσιάσεις, με τη βοήθεια
του λογισμικού Prezi

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση συμμετοχής καθώς και ετήσια συνδρομή στην
ολοκληρωμένη υπηρεσία του Prezi εντελώς δωρεάν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε το κουμπί παρακάτω για να δείτε το βίντεο.

Σεμινάριο: PreziBetter Presentations

Call Now Button